Aktualnosći

Dyr. Marek Prawda: Unia Europejska pomaga Polsce od początku epidemii koronawirusa. Jest to pomoc bezprecedensowa

- Mówienie, że Unia Europejska nie pomaga Polsce w walce z epidemią koronawirusa, to wprowadzanie ludzi w błąd. Ta pomoc jest ogromna, na niespotykaną dotąd skalę – mówi Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Pomorska gospodarka i rynek pracy w recesji. Szacunkowe dane za maj nie są optymistyczne [RAPORT]

W szacunkowych danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy za pierwszą połowę maja 2020 widać, że nie poprawia się sytuacja na rynku pracy w województwie pomorskim. Przybywa osób bez pracy, a jednocześnie coraz mniej bezrobotnych wyrejestrowuje się z urzędów, bo brakuje dla nich ofert zatrudnienia. Nie pomagają też nastroje przedsiębiorców, którzy spodziewają się bardziej negatywnych skutków epidemii wypływających na ich działalność.

„Podpis elektroniczny – bezpieczne, skuteczne i wygodne rozwiązanie dla każdego biznesu” bezpłatny webinar w ramach projektu Smart Progress

Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na webinar dotyczący zagadnień e-podpisu pt. „Podpis elektroniczny – bezpieczne, skuteczne i wygodne rozwiązanie dla każdego biznesu".

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na webinary

Zapraszamy na nasze najbliższe warsztaty i szkolenia online

WUP w Gdańsku przyznał pomorskim pracodawcom ponad 221 mln zł

Ponad 221 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych trafi na konta pomorskich pracodawców. Wsparcie finansowe przyznano dotychczas ponad 1500 firmom z województwa pomorskiego, dzięki czemu pomocą objętych zostanie ponad 52 tysięcy pracowników.

18 zwycięskich projektów w konkursie na wsparcie badań naukowych nad wirusem COVID-19.

Komisja Europejska pod koniec stycznia br. opublikowała konkurs SC1-PHE- CORONAVIRUS-2020: Advancing knowledge for the clinical and public health response to the [COVID-19] epidemic w celu wsparcia badań naukowych nad wirusem COVID-19.

System zamówień instytucji Unii Europejskiej szansą do rozwinięcia działalności poza granicami kraju

Obecna sytuacja wywołana pandemią wymusza na wszystkich dostosowanie się do nowych warunków. Może to być jednak również szansa do rozwinięcia działalności poza granicami kraju, dzięki wykorzystaniu systemu zamówień organizacji międzynarodowych w tym unijnych czy wsparcia międzynarodowych instytucji finansowych, które dodatkowo dostosowują obecnie profil koordynacji swoich projektów i zamówień do wymogów rynków zmagających się z pandemią COVID-19 i jej skutkami.

BIZtalk Pracodawców Pomorza – o kryzysie związanym z COVID-19 w branży Horeca&Events

BIZtalk Pracodawców Pomorza to nowy cykl rozmów w formacie studyjnym.

Jak rynek pracy reaguje na epidemię? Zwolnienia grupowe i spadająca z miesiąca na miesiąc liczba nowych ofert [RAPORT]

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawił szacunkowe dane o rynku pracy w kwietniu. Potwierdzają to, czego spodziewał się każdy: od początku epidemii rośnie bezrobocie, pracodawcy zapowiadają coraz więcej zwolnień grupowych, a w bardzo trudnej sytuacji znaleźli się i polscy, i zagraniczni pracownicy. Jak wygląda w czasach zagrożenia epidemicznego pomorski rynek pracy i co dalej?

Pozytywne zmiany dla przedsiębiorców korzystających z dofinansowania w ramach poddziałań 2.2.1 i 1.1.1 RPO WP 2014 - 2020

Dobre informacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach poddziałań 2.2.1 i 1.1.1 RPO WP 2014-2020 - przyspieszy refundacja poniesionych wydatków

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: