Aktualnosći

WUP w Gdańsku przyznał pomorskim pracodawcom ponad 221 mln zł

Ponad 221 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych trafi na konta pomorskich pracodawców. Wsparcie finansowe przyznano dotychczas ponad 1500 firmom z województwa pomorskiego, dzięki czemu pomocą objętych zostanie ponad 52 tysięcy pracowników.

18 zwycięskich projektów w konkursie na wsparcie badań naukowych nad wirusem COVID-19.

Komisja Europejska pod koniec stycznia br. opublikowała konkurs SC1-PHE- CORONAVIRUS-2020: Advancing knowledge for the clinical and public health response to the [COVID-19] epidemic w celu wsparcia badań naukowych nad wirusem COVID-19.

System zamówień instytucji Unii Europejskiej szansą do rozwinięcia działalności poza granicami kraju

Obecna sytuacja wywołana pandemią wymusza na wszystkich dostosowanie się do nowych warunków. Może to być jednak również szansa do rozwinięcia działalności poza granicami kraju, dzięki wykorzystaniu systemu zamówień organizacji międzynarodowych w tym unijnych czy wsparcia międzynarodowych instytucji finansowych, które dodatkowo dostosowują obecnie profil koordynacji swoich projektów i zamówień do wymogów rynków zmagających się z pandemią COVID-19 i jej skutkami.

BIZtalk Pracodawców Pomorza – o kryzysie związanym z COVID-19 w branży Horeca&Events

BIZtalk Pracodawców Pomorza to nowy cykl rozmów w formacie studyjnym.

Jak rynek pracy reaguje na epidemię? Zwolnienia grupowe i spadająca z miesiąca na miesiąc liczba nowych ofert [RAPORT]

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawił szacunkowe dane o rynku pracy w kwietniu. Potwierdzają to, czego spodziewał się każdy: od początku epidemii rośnie bezrobocie, pracodawcy zapowiadają coraz więcej zwolnień grupowych, a w bardzo trudnej sytuacji znaleźli się i polscy, i zagraniczni pracownicy. Jak wygląda w czasach zagrożenia epidemicznego pomorski rynek pracy i co dalej?

Pozytywne zmiany dla przedsiębiorców korzystających z dofinansowania w ramach poddziałań 2.2.1 i 1.1.1 RPO WP 2014 - 2020

Dobre informacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach poddziałań 2.2.1 i 1.1.1 RPO WP 2014-2020 - przyspieszy refundacja poniesionych wydatków

Pomorski Broker Eksportowy w związku z COVID-19 wprowadza dodatkowe rozwiązania dla Grantobiorców

W związku z realizacją projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim", na podstawie Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., oraz mając na celu łagodzenie wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE podjęto uchwałę wprowadzającą następujące rozwiązania dla Grantobiorców:

Krzysztof Lasota: Czy w kryzysie strategia jest potrzebna?

Zarządzanie strategiczne / kryzysowe w czasach pandemii

Wybrano do dofinansowania projekt złożony w trybie nadzwyczajnym służący łagodzeniu skutków epidemii COVID-19

7 maja 2020 roku wybrano do dofinansowania projekt złożony w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zmiana priorytetów H2020: miliard euro na walkę z koronawirusem!

Unia Europejska zadeklarowała 1 mld euro z budżetu programu Horyzont 2020 na rozwój szczepionki, leczenia i diagnostyki koronawirusa. W trakcie międzynarodowej konferencji Coronavirus Global Response zebrano 7,4 mld euro. Wśród darczyńców są państwa i organizacje międzynarodowe. Polska wraz z innymi krajami grupy V4 zaoferowała 3 mln euro.

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: