SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

Kontakt e-mailowy: spektrum@arp.gda.pl. Więcj informacji bezpośrednio na stronie Agencji Rozwoju Pomorza.

Katalog specjalistycznych usług doradczych dla MSP dotkniętych skutkami pandemii COVID-19