Fundusz Inicjowania Rozwoju - plakat

Konkurs Funduszu Inicjowania Rozwoju 2021

30.07.2021
Ewelina Grochocka
Ewelina
Grochocka
AUTOR
Ewelina Grochocka
Ewelina
Grochocka
30.07.2021

Zgłoś swój projekt w 7. edycji konkursu grantowego Funduszu Inicjowania Rozwoju 2021.

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION wraz z Partnerami biznesowymi: Partnerami Głównymi: Zakładami Farmaceutycznymi POLPHARMA S.A., LPP S.A. oraz Partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Miastem Gdańsk, Farm Frites Poland S.A. i Ergo Hestia S.A. z olbrzymią radością informują o uruchomieniu 7 edycji Konkursu Grantowego FUNDUSZ INICJOWANIA ROZWOJU.

​W Konkursie wspieramy najlepsze pomorskie innowacje międzysektorowe, realizowane wspólnie przez: organizację pozarządową, biznes i instytucję publiczną.

​Partnerstwo, jako cel nadrzędny Funduszu Inicjowania Rozwoju i przedmiotowego Konkursu to wartość, która przekłuta w działanie pozwala odpowiadać na ważne wyzwania społeczne i gospodarcze. Pozwala mierzyć się z problemami w sposób bardziej optymalny i efektywny, uwzględniający różne perspektywy. Bez Partnerstw dzisiejszy świat – lokalny, regionalny czy globalny jest skazany na wiele zagrożeń.

​W tym roku po raz pierwszy Konkurs Grantowy jest częścią Kampanii 17 celów i szczególnie poszukujemy inicjatyw, które będą realizować co najmniej jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Tu znajdziesz informacje dotyczące 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju: https://kampania17celow.pl/

WIĘCEJ INFORMACJI I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STRONIE: https://www.forumrozwoju.org.pl/fundusz-inicjowania-rozwoju-2021