POMOC PRAWNA I PODATKOWA

W ramach akcji #RatujBiznes na stronie internetowej Biura Rzecznika MŚP

można znaleźć listę kancelarii prawnych i podatkowych, które udzielają darmowych porad w zakresie wypełniania wniosków dotyczących instrumentów wsparcia przedsiębiorców.