ODROCZENIA

Przedłużenie terminu dopuszczenia stosowania „papierowej” ewidencji odpadów z 30 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.)

Kontakt do pracowników Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego :

e.faszczewska@pomorskie.eu

m.netzel@pomorskie.eu

l.pawlak@pomorskie.eu

j.rudnicka@pomorskie.eu

a.skwarska@pomorskie.eu

m.zawadzki@pomorskie.eu

p.zukowska@pomorskie.eu

 

Więcej informacji:

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego tutaj

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami tutaj