Flaga Unii Europejskiej

Nabór do projektów w międzynarodowym Programie LIFE

01.08.2021
Ewelina Grochocka
Ewelina
Grochocka
AUTOR
Ewelina Grochocka
Ewelina
Grochocka
01.08.2021

Otwarto nabór wniosków do Programu LIFE. Wnioski można składać przez portal Komisji Europejskiej: „Funding & tender".

Nowy program LIFE wspiera projekty w czterech obszarach / podprogramach (więcej szczegółów dot. poszczególnych obszarów):

 • Przyroda i różnorodność biologiczna (Nature and biodiversity),
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia (Circular economy and quality of life),
 • Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej (Climate change mitigation and adaptation),
 • Przejście na czystą energię (Clean energy transition),
 • Ponadto, ubiegać się można o granty operacyjne dla organizacji non-profit (Operating Grants for non-profit making entities).

Terminy składania wniosków:

 • Projekty tradycyjne:
  • 30 listopada – pełny wniosek dla podprogramów Nature and biodiversity / Circular economy / Climate change.
 • Projekty strategiczne:
  • 19 października – koncepcja projektu dla podprogramu Nature and biodiversity / Circular economy / Climate change.
 • Projekty pomocy technicznej:
  • 22 września – pełny wniosek dla podprogramów Nature and biodiversity / Circular economy / Climate change.
 • Projekty podprogramu „Przejście na czystą energię” (w tym pomoc techniczna):
  • 12 stycznia 2022 r. – pełny wniosek.
 • Granty na działalność operacyjną organizacji non-profit:
  • 28 września – dwa pełne wnioski.

Sesje informacyjne online:

 • Komisja Europejska przygotowała (w języku angielskim):
  • Sesje online pytań i odpowiedzi „Q&A sessions”
   • 8 września, godz. 9:00-13:00 – sesja poświęcona informacjom ogólnym dot. nowego naboru oraz podprogramów „Przyroda i różnorodność biologiczna” i „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia”
   • 9 września, godz. 9.00-13.00 – sesja poświęcona podprogramom „Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej” i „Przejście na czystą energię” oraz grantom operacyjnym dla organizacji non-profit.
   • Więcej szczegółów oraz rejestracja zostaną opublikowane w sierpniu.
  • Kilkanaście nagrań ze szczegółowymi informacjami, które można już obejrzeć na stronie Komisji. Nagrania dot. wszystkich podprogramów, szczegółowych tematów w obszarze przejścia na czystą energię, grantów dla organizacji non-profit oraz jak aplikować.
 • Krajowy Punkt Kontaktowy również organizuje webinaria informacyjne (w języku polskim):
  • Czwartek, 29 lipca, godz. 10:00 – sesja poświęcona zasadom ubiegania się o środki w rozpoczynającej się właśnie nowej edycji Programu.

Informacje pomocne przy obsłudze portalu „Funding & Tenders”:

Poszukiwanie partnerów do projektu:
Oprócz wykorzystania w tym celu portalu „Funding & tender” mogą Państwo zwrócić się o pomoc do Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli. Wystarczy wypełnić w języku angielskim formularz ) i przesłać go do Biura w Brukseli. Kontaktuje się ono ze swoimi odpowiednikami z innych krajów UE, UK) oraz udostępnia informacje na platformie „European Regions Research and Innovation Network” (ERRIN).

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail pomocdlafirm@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk