ZMIANY W PODATKACH

Zmiany w podatkach:

 • Zaliczenie straty z 2020 roku do kosztów 2019 roku (PIT);
 • Zaliczenie straty z 2020 roku do kosztów 2019 roku (CIT);
 • Przedłużenie płatności terminu zaliczki na podatek dochodowy (PIT);
 • Przedłużenie płatności terminu zaliczki na podatek od przychodu z najmu budynków;
 • Zwolnienie ze stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów do zaliczek na podatek w 2020 r.
 • Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
 • Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • Przesunięcie terminu składania nowego pliku J P K _VAT i stosowania nowej matrycy stawek VAT;
 • Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w podatkach;

Ponadto:

 • Możliwość czasowego odstąpienia przez małych podatników od opłacania zaliczek w formie uproszczonej;
 • Przedłużenie terminów dotyczących raportowania schematów podatkowych, w tym zawieszenie rozpoczętych terminów oraz cen transferowych;
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT;
 • Zwolnienie z PIT świadczeń postojowych i innych;
 • Odroczenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej;
 • Zaniechanie poboru odsetek;
 • Odliczanie darowizn na walkę z COVID-19 (PIT i CIT);
 • Paragon i faktura elektroniczna;
 • Podwyższenie limitów zwolnień przedmiotowych w PIT;
 • Zwolnienia z podatku od nieruchomości;

Oraz:

 • Jednorazowa amortyzacja;
 • Ulgi B+R i IP Box;
 • Podatek handlowy;
 • Pakiet paliwowy;
 • Interpretacje podatkowe;
 • Rewizja finansowa;
 • Kandydaci na doradców;
 • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w związku z COVID-19;
 • Warunki spełnienia statusu podatnika w ramach podatkowej grupy kapitałowej.
 • Zwolnienie z podatku – od czynności cywilnoprawnych obrotu kryptowalutami.

Szczegółowe informacje nt. zmian Tarczy Antykryzysowej:

Tarcza 1.0
Wprowadzone zmiany

Tarcza 2.0
Wprowadzone zmiany

Tarcza 3.0
Wprowadzone zmiany

Tarcza 4.0
Wprowadzone zmiany

Tarcza 5.0
Wprowadzone zmiany

Tarcza 6.0
Wprowadzone zmiany

Tarcza 7.0
Wprowadzone zmiany

Tarcza 8.0
Wprowadzone zmiany

Podsumowanie najważniejszych zmian w Tarczach
Kluczowe zmiany podatkowe w Tarczach

Ochrona miejsc pracy w ramach Tarczy Finansowej

Na stronach portalu podatkowego dostępne są informacje dotyczące aktualnych zmian podatkowych, zmian w akcyzie oraz cle wprowadzonych w związku z COVID-19.

Uwaga! Zmiany w deklaracjach podatkowych

Zostały zmienione wzory: CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK, CIT/IP, CIT/WW oraz dodane dwa nowe: CIT/WZ i CIT/WZG.

Rozporządzeniem z dnia 9 kwietnia 2020 r. Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie zostało opublikowane 16 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 677).

Weszło w życie 17 kwietnia 2020 r.