ULGI I ŚWIADCZENIA DLA FIRM

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ulgi dla firm:

Dokumentowanie kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki:

UWAGA! Od 24 października 2020 r. podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP) o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
Szczegółowe informacje odnośnie udokumentowania kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki od 03.11.2020r. znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ulgi dla firm:

Aby otrzymać wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, należy złożyć odpowiedni wniosek.

Wszystkie wnioski są dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Przydatne linki:

  • Kto może liczyć na zwolnienie ze składek tutaj
  • Kontakty do oddziałów, inspektoratów i oddziałów terenowych ZUS tutaj
  • Wsparcie Zus – Tarcza Antykryzysowa tutaj

ZUS dla Biznesu – magazyn informacyjny ZUS