Wsparcie finansowe dla przewoźników autobusowych (COVID-19 Support to bus operators)

Wsparcie finansowe dla przewoźników autobusowych (COVID-19 Support to bus operators)

06.12.2021
Aleksandra Tuss
Aleksandra
Tuss
AUTOR
Aleksandra Tuss
Aleksandra
Tuss
06.12.2021

Nowe możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego dla przedsiębiorców wykonujących przewozy autobusowe!

W związku z art. 15zzzzl5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przewoźnicy wykonujący przewozy autobusowe oraz operatorzy przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, mogą otrzymać wsparcie finansowe za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Środki finansowe są przekazywane przez właściwego miejscowo marszałka województwa na podstawie wniosków składanych przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie wniosku złożonego przez operatora, zawierających kalkulację wnioskowanych kwot wsparcia w ujęciu miesięcznym wraz z oświadczeniem o prawidłowości danych w nich ujętych.

UWAGA!

Zgodnie z treścią programu pomocowego SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators, wsparcie udziela się nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Warunkiem przekazania pomocy Przedsiębiorcy jest pozytywna ocena formalno – rachunkowa wniosku o wypłatę pomocy.

W związku z powyższym wnioski należy składać do dnia 28 grudnia 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wypłatę wsparcia finansowego
Oświadczenia do wniosku o wypłatę wsparcia finansowego
Wniosek o wypłatę wsparcia finansowego – instrukcja
COVID-19 Support to bus operators – Tekst jednolity programu pomocowego
COVID-19 Support to bus operators – Wytyczne dotyczące udzielania pomocy publicznej
ROZPORZĄDZENIE ograniczenia, nakazy i zakazy_20210506 (2021.861)
ROZPORZĄDZENIE ograniczenia, nakazy i zakazy_20210604 (2021.1013)
USTAWA zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie COVID-19_20210121

Osoby do kontaktu:

  1. Stanisław Drozd, tel.: 58 326 86 20, e-mail: s.drozd@pomorskie.eu
  2. Marcin Przygocki, tel. 58 326 86 49, e-mail: m.przygocki@pomorskie.eu
  3. Rafał Kuhn, tel. 58 326 89 51, e-mail: r.kuhn@pomorskie.eu