DODATKOWE ŚRODKI

Zarząd Województwa Pomorskiego skierował na wsparcie pomorskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców dodatkowe 80 mln zł – z przeznaczeniem na pożyczki, które pomogą ograniczyć społeczne i gospodarcze straty związane z epidemią COVID-19, z której skutkami borykają się pomorscy przedsiębiorcy oraz ich pracownicy.

Pożyczka płynnościowa o wartości do 150 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego do do 60 m-cy, w tym karencja do 12 miesięcy

Dwa Źródła jeden cel - infografika

 

Wyboru instytucji udzielających wsparcia dokona: