Aktualności

Zus: od 15 października ruszyła tarcza 5.0, tzw. Tarcza branżowa

Mogą z niej skorzystać, na mocy ustawy z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1639), przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej.

Tylko elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – mogą oni złożyć do ZUS wnioski o:

  • świadczenie postojowe – kwota świadczenia to 2080 zł, mogą z niego skorzystać max. 3 razy agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni;
  • dodatkowe świadczenie postojowe – kwota świadczenia to 2080 zł lub 1300 zł, tylko dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie: przewozów wycieczkowych i turystycznych, wystawiania i występowania w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych lub prowadzą pokoje zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków; można je pobierać max. 3 razy, warunkiem jest otrzymanie co najmniej jednego świadczenia postojowego;
  • zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień br. – „będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw", istotny jest kod przeważającej działalności przedsiębiorcy według PKD 2007.

Więcej w tym zakresie na stronie ZUS.

view szablon artykułu

Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: