Aktualnosći

Urzędy pracy poszerzają ofertę

Urzędy pracy poszerzają ofertę – pożyczka dla mikroprzedsiębiorców z programu regionalnego. Właściciele małych firm, których dotknęła epidemia, mogą ubiegać się o pożyczkę w ramach zainicjowanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego programu regionalnego „Praca dla Pomorzan". To nowość w ofercie powiatowych urzędów pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku koordynujący realizację programów regionalnych przez powiatowe urzędy pracy, w odpowiedzi na ich wnioski,  zdecydował o włączeniu mikropożyczek, będących jednym z instrumentów wsparcia przedsiębiorców określonych w specustawie, do Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan". Tym samym umożliwiając wykorzystanie środków z programu na pomoc pomorskim firmom.

W – Programy regionalne są dobrym narzędziem prowadzenia regionalnej polityki rynku pracy na poziomie lokalnym. W naszym regionie od wielu lat urzędy pracy włączają się w realizację tej inicjatywy. Obecnie realizowany program Praca dla Pomorzan charakteryzuje się dużą elastycznością jeśli chodzi o możliwości podejmowania działań i dostosowania ich do zmieniających się warunków na rynku pracy oraz bieżących potrzeb. Dzięki temu do określonych w nim obszarów tematycznych  mogliśmy włączyć pomoc różnym podmiotom funkcjonującym  na rynku pracy, które znalazły się w  trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku kryzysu Covid-19 – mówi Joanna Witkowska, dyrektor  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
 
Sięgnij po pożyczkę z programu „Praca dla Pomorzan" – sprawdź w urzędzie pracy
 
Dzięki wprowadzonym w programie Praca dla Pomorzan zmianom pomorscy przedsiębiorcy prowadzący małe firmy  będą mogli skorzystać z możliwości ubiegania się o jednorazową, niskooprocentowaną pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5 tys. zł. Wnioski należy składać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności.
 
Program regionalny  „Praca dla Pomorzan" realizowany jest od 2018 roku w pięciu modułach tematycznych. Pierwszy związany jest z tradycją i dziedzictwem kulturowym Pomorza, kolejne to: branże kluczowe dla regionu, kompetencje i kwalifikacje zawodowe, wyrównywanie szans oraz zielona gospodarka. Ostatni ma związek ze zmianami klimatycznymi, które nie omijają także Pomorza, i wynika z potrzeby inicjowania działań takich jak np.: prace interwencyjne w momencie wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. Co roku powiatowe urzędy pracy deklarują  kontynuację programu na swoim terenie podpisując stosowne porozumienie. W tym roku przystąpiły do niego wszystkie powiatowe urzędy pracy w naszym regionie.
 
- W skali kraju to wyjątkowe podejście, świadczące o wspólnej odpowiedzialności za region i jego rozwój, dbałość o generowanie i utrzymanie miejsc pracy. Dotychczas na tę samorządową inicjatywę przeznaczono w naszym regionie łącznie 18 mln zł, w roku bieżącym kwota ta wynosi 4 mln zł. – informuje dyrektor Joanna Witkowska.

view szablon artykułu

Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: