Aktualnosći

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła program „Dotacje na Kapitał Obrotowy"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała program „Dotacje na Kapitał Obrotowy".

Program ten jest odpowiedzią na potrzeby polskich przedsiębiorców, którzy w wyniku pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Średnie firmy będą mogły przeznaczyć pozyskane środki na bieżącą działalność, m.in. na opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. Środki z tego programu pochodzą z Funduszy Europejskich: 2 miliardy złotych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz 500 milionów złotych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

 

Konkurs został ogłoszony 8 czerwca, a wnioski można składać już od 15 czerwca przez stronę  www.parp.gov.pl/kapitalobrotowy.

 

view szablon artykułu

Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: