Aktualności

Konkurs Funduszu Inicjowania Rozwoju 2021

Zgłoś swój projekt w 7. edycji konkursu grantowego Funduszu Inicjowania Rozwoju 2021

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION wraz z Partnerami biznesowymi: Partnerami Głównymi: Zakładami Farmaceutycznymi POLPHARMA S.A., LPP S.A. oraz Partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Miastem Gdańsk, Farm Frites Poland S.A. i Ergo Hestia S.A. z olbrzymią radością informują o uruchomieniu 7 edycji Konkursu Grantowego FUNDUSZ INICJOWANIA ROZWOJU.

​W Konkursie wspieramy najlepsze pomorskie innowacje międzysektorowe, realizowane wspólnie przez: organizację pozarządową, biznes i instytucję publiczną.

​Partnerstwo, jako cel nadrzędny Funduszu Inicjowania Rozwoju  i przedmiotowego Konkursu to wartość, która przekłuta w działanie pozwala odpowiadać na ważne wyzwania społeczne i gospodarcze. Pozwala mierzyć się z problemami w sposób bardziej optymalny i efektywny, uwzględniający różne perspektywy. Bez Partnerstw dzisiejszy świat - lokalny, regionalny czy globalny jest skazany na wiele zagrożeń.

​W tym roku po raz pierwszy Konkurs Grantowy jest częścią Kampanii 17 celów i szczególnie poszukujemy inicjatyw, które będą realizować co najmniej jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Tu znajdziesz informacje dotyczące 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju: https://kampania17celow.pl/ 

WIĘCEJ INFORMACJI I  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STRONIE: https://www.forumrozwoju.org.pl/fundusz-inicjowania-rozwoju-2021 

view szablon artykułu

Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: