Aktualnosći

18 zwycięskich projektów w konkursie na wsparcie badań naukowych nad wirusem COVID-19.

Komisja Europejska pod koniec stycznia br. opublikowała konkurs SC1-PHE- CORONAVIRUS-2020: Advancing knowledge for the clinical and public health response to the [COVID-19] epidemic w celu wsparcia badań naukowych nad wirusem COVID-19.

18 zwycięskim projektom, w ramach których pracowało 151 zespołów badawczych, przyznano w sumie ponad 48 MEUR na prace związane z:

  • poprawą epidemiologii i zdrowia publicznego, w tym reagowania na ogniska choroby
  • szybkim badaniem w miejscu opieki nad pacjentem
  • nowymi sposobami leczenia z zastosowaniem dwutorowego podejścia: przyspieszeniem opracowywania nowych sposobów leczenia oraz przesiewaniem i identyfikacją molekuł mogących działać na niekorzyść wirusa
  • opracowaniem szczepionki zapobiegawczej i szczepionki terapeutycznej, stosowanych odpowiednio do profilaktyki oraz leczenia

 

Tutaj znajdziecie Państwo więcej informacji o wynikach pierwszego naboru.

 

Niebawem zostanie otwarty drugi konkurs SC1-PHE- CORONAVIRUS-2020-2, którego treść (wersja draft do potwierdzenia w momencie oficjalnego opublikowania) dostepna jest w formie załącznika.

 

W jego ramach przewiduje się między innymi wsparcie na rzecz wdrożenia łatwo dostępnych rozwiązań dotyczących:

  • wykorzystania technologii cyfrowych do poprawy leczenia i opieki
  • analizy i porównania dotychczasowych działań w odpowiedzi na pandemię w Europie oraz oceny ich wpływu na zachowania społeczne
  • prowadzenia na dużą skalę badań kohortowych w Europie
  • uruchomienia lub zmiany przeznaczenia linii produkcyjnych w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb produkcyjnych w zakresie sprzętu medycznego, technologii diagnostycznych
view szablon artykułu

Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: