Aktualnosći

„Pomorskie S.O.S” w Słupsku

30 czerwca br. Miasto Słupsk podpisało umowę na udzielenie grantu na zakup niezbędnych środków bezpieczeństwa dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" w Słupsku.

Projekt „Pomorskie S.O.S" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczenie czynników ryzyka w miejscu pracy. Środki uzyskane w ramach grantu zostaną przeznaczone przede wszystkim na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wsparcie pracowników instytucji całodobowego pobytu pracujących bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale chorymi oraz w podeszłym wieku. To właśnie ww. pracownicy są szczególnie obciążeni ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W ramach grantu możliwe będzie zatem doposażenie placówek m.in. w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymywania rozprzestrzeniania się COVID-19.

Kwota przyznanego grantu to 98 400,00 zł.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na COVID-19 wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" i poprawa ich bezpieczeństwa w miejscu pracy, poprzez doposażenie w środki ochrony osobistej oraz niezbędny sprzęt.

view szablon artykułu

Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: