Stock Photo - Business

INNOWACJE W DOBIE COVID – 19. INNOWACJE W JST – Sympozjum Naukowe – 21 maja

19.05.2021
Aleksandra Tuss
Aleksandra
Tuss
AUTOR
Aleksandra Tuss
Aleksandra
Tuss
19.05.2021

Tegoroczne sympozjum będzie poświęcone zagadnieniom związanym z jednej strony z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) oraz zagadnieniom związanym z oddziaływaniem pandemii Covid-19 (C-19) na społeczeństwo i gospodarkę.

Stąd tytuł Sympozjum: „INNOWACJE W DOBIE COVID – 19. INNOWACJE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”. Jego celem jest pogłębienie wiedzy i przedstawienie problematyki innowacyjności rozumianej jako społeczno-ekonomiczny proces zachodzący w skali makro i mikroekonomicznej. Innowacyjność to sposób myślenia zorientowany na przyszłość, przejawiający się w nowych produktach, usługach, nowych rozwiązaniach organizacyjnych, finansowych i technologicznych. W panelach dyskusyjnych, udział wezmą przedstawiciele środowiska naukowego oraz jednostek samorządowych. Dyskusja teoretyków i praktyków pozwoli na ukazanie dynamiki zmian innowacyjnych w zakresie zarządzania, technologii informacyjnych, finansów, zwłaszcza strategii długoterminowego oszczędzania, które mają bezpośredni wpływ na ogólny poziom rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki, zwłaszcza JST. Chcemy łączyć potrzeby zarówno dużych, jak małych organizacji gospodarczych oraz instytucji naukowych, którym zależy na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań do polskiej gospodarki. Wymiana wiedzy i doświadczeń na temat innowacyjności w gospodarce, organizacji i technice będzie nie tylko okazją do wzajemnej współpracy, ale także wartością dodaną planowanego Sympozjum.

Sympozjum jest znaczącym wydarzeniem naukowym skupiającym studentów, pracowników oraz ekspertów z obszaru nauki i biznesu z Polski i świata oraz okazją do dyskusji w następujących grupach tematycznych:

– Innowacje społeczne w dobie C-19.
– Innowacje w przedsiębiorstwie w dobie C-19.
– Innowacje w samorządzie w dobie C-19.

Główne cele Sympozjum to:
– Ilościowa i jakościowa identyfikacja innowacji według branż, wielkości
przedsiębiorstwa oraz rodzaju innowacji.
– Porównania i trendy rozwoju innowacji występujące w różnych regionach Polski.
– Perspektywy rozwojowe innowacji ze względu na wyzwania cywilizacyjne i własny potencjał.

Link do spotkania: tutaj

Hasło: 5wNJ8W

więcej informacji….