VUCA - Zarządzanie i skuteczność w czasach zmienności - plakat

VUCA – zarządzanie i skuteczność w czasach zmienności. Już 20 maja w ramach 3. Cyklu Pomorskiej Podróży !

13.05.2021
Justyna  Szybska-Lewandowska
Justyna
Szybska-Lewandowska
AUTOR
Justyna  Szybska-Lewandowska
Justyna
Szybska-Lewandowska
13.05.2021

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ma zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich Innowatorów do udziału w cyklu spotkań tematycznych pod hasłem: „Pomorska podróż. Kierunek Innowacje. Czyli jak skutecznie przygotować i wdrożyć projekt badawczo – rozwojowy?" realizowanych przez Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

20 maja 2021 r., godz. 10:00

Formuła online: Platforma MS Teams

20 maja zatrzymamy się na przystanku „VUCA – zarządzanie i skuteczność w czasach zmienności”.
Webinar dotyczyć będzie zarządzania w zmiennych warunkach rynkowych.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jak zarządzać przedsiębiorstwem w świecie dynamicznych zmian, destabilizacji i przełomowych innowacji, poznają podstawowe definicje i praktyczne narzędzia wspierające biznes w świecie VUCA. Ekspert – Paula Wąsowska, DBA, przedstawi praktyczne przykłady organizacji charakteryzujących się adaptacyjnością do zmian.

W ramach spotkania uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie wykorzystać dynamikę zmiany oraz poznają koncepcję VUCA i VUCA PRIME.

W ostatniej części spotkania słuchacze będą mieli możliwość przedyskutowania nurtujących kwestii podczas sesji „Pytań i odpowiedzi” z ekspertem prowadzącym.

Zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem formularza: tutaj

Link do spotkania zostanie przesłany w dniu wydarzenia.

Agenda spotkania: tutaj

Spotkanie tematyczne jest realizowane w ramach projektu pt. „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.