Stock Photo - Businessman

Jak ubiegać się o wizę w Polsce

New2Tricity to nowa seria bezpłatnych webinariów Live More. Pomerania dedykowana obcokrajowcom przenoszącym się do Trójmiasta.

Podczas każdego ze spotkań eksperci opowiedzą o różnych aspektach przeprowadzki i legalizacji pobytu w Polsce. Postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania i pomóc wszystkim nowym mieszkańcom Trójmiasta szybko przystosować się do swojego nowego miejsca pracy i życia i poczuć się tu jak w domu.

Naszą drogę przez proces imigracyjny rozpoczniemy od samego początku – a więc od aplikacji o wizę. Podczas pierwszego spotkania z cyklu New2Tricity skupimy się na najważniejszych kwestiach związanych z procesem ubiegania się o wizę.

 • Czy potrzebujesz wizy, aby przyjechać do Polski?
 • Jakie zasady obowiązują obywateli UE, a jakie migrantów spoza UE?
 • Jakie rodzaje wiz występują w Polsce i czym się różnią?
 • Jak wygląda procedura składania wniosku wizowego?
 • Jakie są najczęściej popełniane przez aplikantów błędy i jak ich uniknąć?
 • Jak długo trwa proces ubiegania się o wizę?
 • Czy można uzyskać wizę dla członków rodziny?

Dołącz 19 maja o godzinie 13:00 i zrób pierwszy krok w kierunku przeprowadzki do Trójmiasta!

Zgłoszenia tutaj

New2Tricity is a new series of webinars by Live More. Pomerania dedicated to foreigners moving to Tricity. Each of the webinars will be conducted by the specialist speaking about different aspects of moving, setting up and legalising your stay in Poland. We’ll do our best to answer frequently asked questions. Our goal is to help all new citizens of Tricity adapt to their new place of work and living and feel at home here.

Starting from the beginning, during the first New2Tricity webinar we’ll focus on the first step of the immigration process – obtaining a visa.

 • Do you need a visa to come to Poland?
 • What are the rules for EU citizens and non EU citizens?
 • What types of visas are available and what are the differences between them?
 • How does the procedure of filing your visa application look like?
 • What are the most common mistakes of visa applicants and how to avoid them?
 • How long does it take to obtain a visa?
 • Is it possible to obtain a visa for your family members?

Join us on May 19th at 1 pm and make your first step towards moving to Tricity! – Application Form