Stock Photo - euro, zębatki

14 mld euro dla państw członkowskich z instrumentu SURE na ochronę miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia

05.02.2021
dr Magdalena Skulimowska
dr Magdalena
Skulimowska
AUTOR
dr Magdalena Skulimowska
dr Magdalena
Skulimowska
05.02.2021

W dniu 2 lutego br. Komisja Europejska wypłaciła dziewięciu krajom UE 14 mld euro w ramach czwartej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich z instrumentu SURE. Jest to pierwsza wypłata w 2021 r. W wyniku ww. wypłat Belgia otrzymała 2 mld euro, Cypr – 229 mln euro, Węgry – 304 mln euro, Łotwa – 72 mln euro, Polska – 4,28 mld euro, Słowenia – 913 mln euro, Hiszpania – 1,03 mld euro, Grecja – 728 mln euro i Włochy – 4,45 mld euro.

Pożyczki te pomogą państwom członkowskim uporać się z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. W szczególności pomoże to państwom członkowskim pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w reakcji na pandemię koronawirusa, także z myślą o osobach prowadzących działalność na własny rachunek.

W ramach instrumentu SURE Unia Europejska uruchomiła do 100 mld euro w formie pożyczek dla państw członkowskich w celu ochrony miejsc pracy i utrzymania zatrudnienia. Dotychczas w wyniku wypłat 15 państw członkowskich otrzymało łącznie w ramach instrumentu SURE 53,5 mld euro. Łącznie w ramach wszystkich wypłat z SURE Polska otrzyma 11,2 mld euro.

Na tej stronie dostępny jest przegląd kwot wypłaconych do tej pory i terminów zapadalności poszczególnych obligacji. Na tej stronie przedstawiono natomiast podział 90,3 mld euro, które dotychczas zatwierdzono dla 18 państw członkowskich. Państwa członkowskie nadal mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu SURE, którego łączna wartość wynosi do 100 mld euro.

Więcej informacji:

Rozporządzenie w sprawie SURE

Strona internetowa SURE

Strona poświęcona UE jako pożyczkobiorcy

Opracowała dr Magdalena Skulimowska na podstawie informacji Komisji Europejskiej