Stock Photo - euro, zębatki

14 mld euro dla państw członkowskich z instrumentu SURE na ochronę miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia

05.02.2021
dr Magdalena Skulimowska
dr Magdalena
Skulimowska
AUTOR
dr Magdalena Skulimowska
dr Magdalena
Skulimowska
05.02.2021

W dniu 2 lutego br. Komisja Europejska wypłaciła dziewięciu krajom UE 14 mld euro w ramach czwartej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich z instrumentu SURE. Jest to pierwsza wypłata w 2021 r. W wyniku ww. wypłat Belgia otrzymała 2 mld euro, Cypr – 229 mln euro, Węgry – 304 mln euro, Łotwa – 72 mln euro, Polska – 4,28 mld euro, Słowenia – 913 mln euro, Hiszpania – 1,03 mld euro, Grecja – 728 mln euro i Włochy – 4,45 mld euro.

Pożyczki te pomogą państwom członkowskim uporać się z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. W szczególności pomoże to państwom członkowskim pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w reakcji na pandemię koronawirusa, także z myślą o osobach prowadzących działalność na własny rachunek.

W ramach instrumentu SURE Unia Europejska uruchomiła do 100 mld euro w formie pożyczek dla państw członkowskich w celu ochrony miejsc pracy i utrzymania zatrudnienia. Dotychczas w wyniku wypłat 15 państw członkowskich otrzymało łącznie w ramach instrumentu SURE 53,5 mld euro. Łącznie w ramach wszystkich wypłat z SURE Polska otrzyma 11,2 mld euro.

Na tej stronie dostępny jest przegląd kwot wypłaconych do tej pory i terminów zapadalności poszczególnych obligacji. Na tej stronie przedstawiono natomiast podział 90,3 mld euro, które dotychczas zatwierdzono dla 18 państw członkowskich. Państwa członkowskie nadal mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu SURE, którego łączna wartość wynosi do 100 mld euro.

Więcej informacji:

Rozporządzenie w sprawie SURE

Strona internetowa SURE

Strona poświęcona UE jako pożyczkobiorcy

Opracowała dr Magdalena Skulimowska na podstawie informacji Komisji Europejskiej

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail pomocdlafirm@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk