Stock Photo - monety

Pożyczka Płynnościowa na wsparcie MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. prowadzi nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową, przeznaczoną na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Maksymalna kwota pożyczki to 150 tys. pln, oprocentowanie 0%, brak prowizji. Z pożyczki można pokrywać wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności przedsiębiorstwa i zapewnieniem płynności finansowej. Szczegółowe informacje o produkcie – kliknij

Nabór wniosków prowadzony jest do końca 2020 r. lub do wyczerpania puli środków. W związku z dużym zainteresowaniem Pożyczką Płynnościową zachęcamy Przedsiębiorców, by nie odkładali wnioskowania o środki „na ostatnią chwilę”.

Zapraszamy do składania wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz do kontaktu z naszymi doradcami – kliknij

Pożyczka dostępna jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+.