Karencje i prolongaty spłat pożyczek w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o.

  • prolongatę w spłacie lub dodatkową karencję mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy zaciągnęli pożyczkę w PFP Sp. z o.o., a zostali dotknięci skutkami pandemii COVID-19, m.in. zakazem lub ograniczeniem działalności wpływającym na  możliwość terminowego regulowania spłaty pożyczki
  • w tym celu należy złożyć wniosek
  • informacji udzielają doradcy telefonicznie i mailowo dane do kontaktu znajdują się pod linkiem: ODDZIAŁY PFP Sp. z o.o.