POŻYCZKI I PORĘCZENIA

Rozumiemy, w jak trudnym położeniu znalazły się pomorskie przedsiębiorstwa w wyniku epidemii i nieuniknionych decyzji administracyjnych, które są jej następstwem. Dlatego, aby wspomóc mały biznes w przetrwaniu tych trudnych czasów, stworzyliśmy ofertę finansowania zwrotnego.

Ze środków pozostających do dyspozycji Samorządu Województwa, udzielane są pożyczki i poręczenia za pośrednictwem instytucji finansowych.