W tych instytucjach również można otrzymać pożyczkę z naszych środków:

 

  

 
 

UWAGA:  
Województwo Pomorskie wyraziło kierunkową zgodę na złagodzenie niektórych warunków wsparcia udzielonego przed 31 marca 2020 r.

Jeśli spłacasz pożyczkę udzieloną z naszych środków, dopytaj o szczegóły u pośrednika finansowego.