Pożyczki Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. - bieżąca oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw

Pożyczka Ogólnorozwojowa do  1 mln zł dedykowana mikro i małym przedsiębiorstwom, przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć ogólnorozwojowych o charakterze inwestycyjnym, inwestycyjno – obrotowym oraz obrotowym, max. okres spłaty pożyczki to 5 lat dla pożyczek do 500 tys. zł i 6 lat dla pożyczek pow. 500 tys. zł, w tym do 6 miesięcy karencji.

Pożyczka Płynnościowa (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+) do  150 tys. zł dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności i zapewnieniem przedsiębiorstwom płynności finansowej w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanym epidemią COVID-19; max okres spłaty pożyczki to 5 lat, w tym do 12 miesięcy wakacji kredytowych.
Pożyczka Płynnościowa I - PFR 2020+
Pożyczka Płynnościowa II - PFR 2020+

Szczegóły oferty oraz informacja o pozostałych produktach finansowych znajdują się pod linkiem: OFERTA PFP Sp. z o.o.