Postulaty

1. List poparcia dla postulatów sektora ABSL, podpisany przez marszałka województwa pomorskiego oraz prezydentów Trójmiasta 

2. Apel pomorskich przedsiębiorców wraz z pismem przewodnim marszałka województwa pomorskiego

3. Apel Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców  dotyczący usprawnienia procedur i pracy urzędów w obszarze opiniowania projektów budowlanych i uzgadniania dokumentacji projektowych

4. List marszałka województwa pomorskiego do Parlamentarzystów z dnia 03.09.2020r. w sprawie branży turystycznej 

5. Apel Samorządowców z dnia 08.10.2020r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań dotyczących ochrony zdrowia 

6. Sztab Kryzysowy Pomorskich Przedsiębiorców - branża gastronomiczna - Apel z dnia 26.10.2020r. 

7. Apel Marszałka Woj. Pomorskiego do Prezesa Rady Ministrów z dnia 12.01.2021r.