Wsparcie Samorządów

W dniu 20 marca Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wystosował do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Miast i Gmin Województwa Pomorskiego apel o podjęcie działań pomocowych na rzecz lokalnych przedsiębiorstw oraz informowanie o podjętych działaniach

Informacje te są dystrybuowane wśród pomorskich przedsiębiorców oraz JST, umożliwiając zarówno szerzenie dobrych praktyk jak i stworzenie pełnego obrazu wsparcia, jakie jest udzielane przedsiębiorcom w naszym regionie.

 

Na apel marszałka odpowiedziało wiele samorządów lokalnych, przesyłając informacje o podjętych działaniach dla przedsiębiorców, którzy zanotowali spadek obrotów lub zawiesili działalność.

Główne kierunki wsparcia to przede wszystkim:

  • umorzenie czynszu najmu od gminnych lokali użytkowych,
  • umorzenie czynszu za dzierżawę gminnego gruntu,
  • umorzenie opłaty za zajęcie pasa drogowego,
  • umorzenie zaległości podatku od nieruchomości (do trzech dużych podmiotów, które złożyły wniosek, zwrócono się o wyjaśnienie, czy ewentualne umorzenie podatku będzie miało przełożenie na umorzenia należności wobec ich najemców),
  • odroczenie terminu zapłaty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie należnej za rok 2020.

Wszystkie ulgi rozpatrywane są indywidualnie na wniosek przedsiębiorcy (szczegółowe dane zawiera tabela). W części gmin trwa jeszcze analiza sytuacji i opracowanie planu pomocy.

Środki na wsparcie przedsiębiorców w województwie przekazał też Zarząd Województwa Pomorskiego. Środki w wysokości 50 mln złotych, zostaną przekierowane w postaci preferencyjnych pożyczek, które pozwolą utrzymać mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom płynność finansową.

Szczegóły wsparcia oferowanego przez poszczególne gminy zawiera załączona tabelka. Informacje o lokalnych działaniach dostępne są także na stronach poszczególnych urzędów.

Tabela wsparcia samorządów do pobrania

view szablon artykułu