Aktualności


Zus: od 15 października ruszyła tarcza 5.0, tzw. Tarcza branżowa

Mogą z niej skorzystać, na mocy ustawy z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1639), przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej.
Rada Unii Europejskiej zatwierdza 87,4 mld EUR wsparcia w ramach instrumentu SURE

W dniu 25 marca Rada zatwierdziła unijną pomoc finansową dla 16 państw członkowskich w formie pożyczek w wysokości 87,4 mld EUR w ramach SURE – unijnego instrumentu tymczasowego mającego zmniejszać zagrożenie bezrobociem podczas kryzysu spowodowanego Covid-19. Polska – 11,2 mld EUR.


Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

w tym roku będzie organizowany w dniach 16-22 listopada.


TARCZA TURYSTYCZNA JUŻ OD JESIENI. POZNAJ JEJ ZASADY

To pomoc dla branży turystycznej, jaką przygotowuje obecnie Ministerstwo Rozwoju.

Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: