Aktualności


Trwają nabory wniosków w ramach pakietu tarczy antykryzysowej w powiatowych urzędach pracy !

Od 15 kwietnia 2020 r. powiatowe urzędy pracy mają możliwość uruchamiania naborów wniosków na kolejne formy wsparcia w ramach pakietu tarczy antykryzysowej przyjętej tzw. specustawą. Pomoc finansowana jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.

1,9 mld euro dla polskiego programu wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii

Komisja Europejska zatwierdziła 20 stycznia 2021 r. polski program o wartości 1,9 mld euro (8,6 mld złotych) mający na celu wsparcie przedsiębiorstw działających w określonych sektorach dotkniętych pandemią koronawirusa. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa.

Tarcza Finansowa 2.0: Mikro, małe i średnie firmy mogą składać wnioski

Od północy z czwartku na piątek mikro, małe i średnie firmy z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, mogą składać przez internet wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej 2.0 PFR. Wartość pomocy to 13 mld zł.

Komisja Europejska wspiera placówki służby krwi w celu zwiększenia pobierania osocza ozdrowieńców COVID-19

Polska znalazła się wśród krajów, które będą mogły skorzystać z unijnego wparcia dla programu pobierania osocza od pacjentów, którzy przeszli COVID-19. W ramach dotacji wspierany będzie zakup urządzeń do plazmaferezy i związanego z nimi sprzętu, w tym zestawów do pobierania, urządzeń do magazynowania, testowania i charakteryzowania osocza oraz działania organizacyjne w centrach krwiodawstwa.

„Izraelski ekosystem innowacji” -webinar inicjujący cykl spotkań pn. „Biotech and e-health” - 21.01.2021r.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Izraelska Misja Handlowo-Gospodarcza w Polsce – Ambasada Izraela w Warszawie oraz Fundacja Interizon zapraszają do udziału w nadchodzących wydarzeniach promujących izraelskie i polskie technologie oraz wspierających rozwijanie współpracy w zakresie badań i rozwoju między podmiotami po obu stronach.

Finansowe i niefinansowe możliwości wsparcia inwestycji B+R w województwie pomorskim - webinar 12.01.2021r.

Nasze ostatnie spotkanie podczas grudniowego webinaru dotyczącego kompleksowego wspierania inwestycji B+R w województwie pomorskim wywołało spore zainteresowanie!

Tarcza branżowa – 30 grudnia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy

30 grudnia 2020 r. weszły w życie kolejne przepisy w ramach tzw. tarczy branżowej. Tym razem dotyczą one m.in. zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego. Ponadto od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie zawieszenie poboru opłaty targowej.

Dotacja z Funduszu Pracy dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż

O bezzwrotną dotację (do 5 tys. zł) można się ubiegać do 31 stycznia 2021 r.

Tarcza antykryzysowa 6.0 – wsparcie branżowe

Przedsiębiorcy działający w sektorach szczególnie dotkniętych obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa, mogą liczyć na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Na Pomorzu pomoc ta przekazywana będzie przez WUP w Gdańsku w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: