Aktualności


Pomorska podróż. Kierunek innowacje!

Rozpoczynamy cykl webinarów!V Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, 26 lutego 2021

Przyszłość pracy – nowe modele organizacji, nowe kompetencje 


Raport banku Pekao o sytuacji mikro, małych i średnich firm w Polsce

Prezentowane w raporcie wyniki są rezultatem przeprowadzonych we wrześniu i na początku października 2020 r. wywiadów telefonicznych z ponad 7400 mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.


14 mld euro dla państw członkowskich z instrumentu SURE na ochronę miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia

W dniu 2 lutego br. Komisja Europejska wypłaciła dziewięciu krajom UE 14 mld euro w ramach czwartej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich z instrumentu SURE. Jest to pierwsza wypłata w 2021 r. W wyniku ww. wypłat Belgia otrzymała 2 mld euro, Cypr – 229 mln euro, Węgry – 304 mln euro, Łotwa – 72 mln euro, Polska – 4,28 mld euro, Słowenia – 913 mln euro, Hiszpania – 1,03 mld euro, Grecja – 728 mln euro i Włochy – 4,45 mld euro.


Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: