Aktualnosći

Województwo Pomorskie wprowadza ulgi w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym dla firm

26 maja br. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr  281/XXI/20 w sprawie udzielania w związku z COVID-19 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Województwu Pomorskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym

 

Zakres ulg:

  • należności o charakterze cywilnoprawnym przypadające Województwu Pomorskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym

Forma ulg:

  • odstąpienie od dochodzenia należności,
  • umorzenie w całości lub w części należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie za okres stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii

Warunki otrzymania ulg:

  1. złożenie wniosku wniosek do pobrania
  2. wypełnienie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 formularz do pobrania

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego : www.bip.pomorskie.eu   Uchwała Nr 281/XXI/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 maja 2020 roku

view szablon artykułu

Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: