Aktualnosći

Rynek pracy z koronawirusem w tle

Do przedsiębiorców, a także innych odbiorców wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy na Pomorzu – w tym organizacji pozarządowych – trafiają środki pochodzące z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Aktualnie kwota ta to ponad 376 mln zł. Przekazywaniem tych świadczeń zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Epidemia koronawirusa wywarła negatywny wpływ na pomorską gospodarkę, jej skutki odczuł także trzeci sektor. – W wyniku pandemii ucierpiało wiele podmiotów ekonomii społecznej, zwłaszcza tych, które musiały zawiesić działalność  – mówi Monika Popow z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota".

Utrzymanie miejsc pracy jest priorytetem

Przedsiębiorcy społeczni musieli – tak, jak reszta gospodarki – zmierzyć się z podobnymi trudnościami i problemami związanymi z epidemią.

– Z powodu pandemii nie odbyło się w tradycyjnej formie wiele spotkań, szkoleń, seminariów. W trudnej sytuacji znalazły się osoby i organizacje utrzymujące się z działalności szkoleniowej – opowiada Monika Popow. – Równie trudna jest sytuacja organizacji, które zajmują się świadczeniem wsparcia psychologicznego, psychoterapią, aktywizacją, czy też pracą z dziećmi i młodzieżą.

Dodatkowym czynnikiem, który wpływa na sytuację przedsiębiorstw społecznych jest m.in. fakt, że bardzo często zatrudniają one osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, np. osoby z niepełnosprawnościami. Tym samym przebranżowienie się przebiega inaczej, może zająć nieco więcej czasu. Niemniej przedsiębiorcy społeczni starali i starają się robić wszystko to, co tylko się da, aby utrzymać miejsca pracy. Przykładem może być szycie maseczek czy fartuchów. 

Jak opowiada Monika Popow organizacje pozarządowe i część przedsiębiorstw społecznych przystosowały się już do funkcjonowania w trybie zdalnym.

– Wiele samorządów wdrożyło programy pomocowe dla organizacji pozarządowych, w ramach których organizacje zwalniane są na przykład z czynszów, mogą też modyfikować zaplanowane w projektach działania w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej – zauważa przedstawicielka OWES Dobra Robota.

Podkreśla także, że dla trzeciego sektora oraz przedsiębiorców społecznych w najbliższym czasie ważne będzie nie tylko wsparcie interwencyjne, ale i wiarygodne informacje odnośnie zmieniających się przepisów prawnych oraz, w przypadku organizacji pozarządowych, elastyczne podejście dotyczące realizacji projektów. Warto zaznaczyć, że znaczna część trzeciego sektora funkcjonuje właśnie dzięki grantom.

Ochrona miejsc pracy także z FGŚP

Ze wsparcia środków FGŚP w ramach dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą korzystać również organizacje pozarządowe (m.in. fundacje i stowarzyszenia), a także inne podmioty pożytku publicznego, takie jak np. spółdzielnie socjalne. To m.in. do nich trafi ponad 376 mln zł, co pozwala objąć pomocą blisko 89 tys. pracowników (dane z 24 lipca). Zainteresowanie tą formą wsparcia w województwie pomorskim jest bardzo duże. Pracownicy WUP w Gdańsku codziennie udzielają niezbędnych informacji i wyjaśniają wszelkie wątpliwości – za pomocą uruchomionej specjalnej infolinii oraz e-maili. Do tej pory odebrali oni blisko 7,6 tys. telefonów oraz odpowiedzieli na ponad 2,1 tys. przesłanych wiadomości dotyczących różnych kwestii związanych z formą wsparcia dla podmiotów pożytku publicznego.

view szablon artykułu

Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: