Aktualności

Raport banku Pekao o sytuacji mikro, małych i średnich firm w Polsce

Prezentowane w raporcie wyniki są rezultatem przeprowadzonych we wrześniu i na początku października 2020 r. wywiadów telefonicznych z ponad 7400 mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Wybrane wnioski z badania:

  • ogólny wskaźnik nastrojów przedsiębiorców (koniunktury) wyniósł 94,1 pkt. - o 11 pkt. mniej niż w 2019 roku,
  • MMŚP oceniają ostatni rok gorzej niż kolejne 12 miesięcy - obie oceny są jednak niekorzystne (neutralna sytuacja to 100 pkt.; przeszłe miesiące oceniono na 91,4 pkt., przyszłe na 94,5 pkt.),
  • ocena sytuacji własnego przedsiębiorstwa spadła rok do roku o 15 pkt.
  • najsłabiej sytuację swojej branży ocenili handlowcy, a budowlańcy wskazali na największy spadek cen w stosunku rok do roku,\
  • branża usługowa w wyniku pandemii podzieliła się na dwie części: sektory dotknięte pandemią i restrykacjami (w których konieczny jest bezpośredni kontakt i obsługujące duże skupiska ludzkie) oraz sektory względnie odporne,
  • przedsiębiorcy mimo trudnych warunków gospodarczych starali się zapewnić ciągłość działania wykorzystując inne metody niż zwolnienia pracowników. Pandemia spowodowała "chomikowanie" zatrudnienia przez przedsiębiorców, co było m.in. sposobem na rozwiązanie problemów ze znalezieniem pracowników w latach poprzednich.

Pełny raport można pobrać ze strony Banku Pekao.

view szablon artykułu

Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: