Aktualności

Rada Unii Europejskiej zatwierdza 87,4 mld EUR wsparcia w ramach instrumentu SURE

W dniu 25 marca Rada zatwierdziła unijną pomoc finansową dla 16 państw członkowskich w formie pożyczek w wysokości 87,4 mld EUR w ramach SURE – unijnego instrumentu tymczasowego mającego zmniejszać zagrożenie bezrobociem podczas kryzysu spowodowanego Covid-19. Polska – 11,2 mld EUR.

Dzięki temu wsparciu łatwiej będzie państwom członkowskim pokryć znacznie zwiększone wydatki publiczne poniesione od 1 lutego 2020 r. w związku z wprowadzeniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków dla pracowników, w tym dla osób samozatrudnionych, a także z zastosowaniem środków ochrony zdrowia w reakcji na pandemię. SURE to jedno z trzech zabezpieczeń o wartości do 540 mld EUR na rzecz ochrony pracowników, firm i państw członkowskich; zabezpieczenia zostały uzgodnione przez Eurogrupę 9 kwietnia 2020 r., a następnie zatwierdzone przez unijnych przywódców.

"SURE jest ważnym elementem naszej odpowiedzi na bezprecedensowe wyzwania spowodowane kryzysem koronawirusowym. Duże zainteresowanie instrumentem ze strony państw członkowskich świadczy o jego znaczeniu i prawdziwej wartości dodanej dla pracowników i przedsiębiorstw. Skorzystają z niego miliony pracowników w całej UE. To jasno dowodzi, że Europa jest silniejsza, gdy działamy razem." 
cyt.Olaf Scholz, niemiecki minister finansów i wicekanclerz

Wsparcie finansowe w ramach SURE zostanie rozdzielone następująco:

Inne państwa członkowskie nadal mogą wnieść o pomoc finansową. W ramach tego unijnego instrumentu może zostać przekazane do 100 mld euro.

Pożyczki w ramach SURE są wspierane z budżetu UE oraz przez gwarancje państw członkowskich zgodne z ich udziałem w dochodzie narodowym brutto Unii na łączną kwotę 25 mld EUR.

Umowy gwarancyjne z Komisją zostały sfinalizowane.

Co dalej?

Komisja będzie teraz w imieniu UE pozyskiwać środki na międzynarodowych rynkach kapitałowych i udostępniać je jako pożyczki wzajemne państwom członkowskim, które się zwróciły o pomoc.

więcej informacji...

view szablon artykułu

Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: