Aktualności

Dobra wiadomość dla firm z branży „czasu wolnego”, które złożyły wnioski o dotacje na projekty niwelujące skutki COVID -19, w czerwcu br.

Zarząd WP zwiększył pulę środków na dofinansowanie projektów!

Informujemy, iż Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu środków  na dofinansowanie projektów złożonych w  przeprowadzonym przez ARP naborze  wniosków. Pomorskie firmy mogły pozyskać nawet do ćwierć miliona złotych bezzwrotnej dotacji na  niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19. Aktualnie, pula środków na dofinansowanie wynosi około 50 mln zł (kwota uzależniona od miesięcznych limitów kontraktacji).

Konkurs  spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i został zakończony po przekroczeniu alokacji o 100 % tj. 60 mln zł. Wpłynęło 325 projektów, a 162 przekroczył  zaplanowaną pierwotnie   kwotę  na dofinansowanie w wysokości 30 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie jest realizowany w trybie nadzwyczajnym. Zgodnie z regulaminem projekty, które zyskały pozytywną ocenę wykonalności są niezwłocznie wybierane do dofinansowania (z uwzględnieniem uzależnienia pierwszeństwa przyznania środków od miejsca na Liście wniosków).

W celu maksymalnej efektywności wsparcia oraz dofinansowania jak największej liczby firm  marszałek województwa pomorskiego podjął decyzję  o uzupełnieniu puli środków na dofinansowanie złożonych projektów. Została ona zwiększona do kwoty około 50 mln zł z uwzględnieniem dostępnego limitu ustalanego na dany miesiąc, który jest uzależniony m.in. od zmiany kursu euro. 

To bardzo dobra wiadomość dla firm, które znalazły się poniżej 162 miejsca na liście złożonych w czerwcu wniosków o dofinansowanie projektów niwelujących skutki COVID-19 w branży „czasu wolnego".

view szablon artykułu

Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: