W ofercie Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. są również następujące produkty:

Poręczenia kredytów i pożyczek do 1,3 mln zł dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, przeznaczone na poręczenie kredytu/ pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego i celów inwestycyjnych;

Poręczenia leasingów do 1 mln zł dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, przeznaczone na poręczenie zobowiązań leasingowych;

Poręczenia wadiów przetargowych o wartości pakietu wadialnego do 1 mln zł dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, przeznaczone na poręczenie za oferenta przystępującego do przetargu w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Szczegóły oferty znajdują się pod linkiem: OFERTA PRFPK Sp. z o.o.