Ponadto ofertę produktów poręczeniowych ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla pomorskich przedsiębiorców posiada także działający na terenie Województwa Pomorskiego.

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.