Postulaty

1. List poparcia dla postulatów sektora ABSL, podpisany przez marszałka województwa pomorskiego oraz prezydentów Trójmiasta 

2. Apel pomorskich przedsiębiorców wraz z pismem przewodnim marszałka województwa pomorskiego

3. Apel Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców  dotyczący usprawnienia procedur i pracy urzędów w obszarze opiniowania projektów budowlanych i uzgadniania dokumentacji projektowych

4. List marszałka województwa pomorskiego do Parlamentarzystów z dnia 03.09.2020r. w sprawie branży turystycznej