Karencje i prolongaty ekspozycji kredytowych poręczonych przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.:

  • Zmianę terminu obowiązywania poręczenia kredytu – bez opłat i prowizji mogą uzyskać przedsiębiorcy, w przypadku których bank wprowadzi zawieszenie spłat kredytu (części kapitałowej lub wraz z odsetkami)
  • w tym celu instytucja finansowa powinna złożyć stosowny wniosek
  • informacji udzielają doradcy telefonicznie i mailowodane do kontaktu znajdują się pod linkiem: KONTAKT